Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
  • Adresse: Hordaland Bandykrets,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Månedsbrev Hordaland

Det skjer mye i Hordaland om dagen. Seriespill for senior er godt i gang, to minirunder er gjennomført, kretsens har fått nye nettsider og elektronisk kampskjema er klart til bruk.

Klubbkveld
Torsdag 19. januar kl 19:00 er det klubbkveld.
Temaer er minirunder med følgende innhold:
- erfaringsutveksling
- informasjon om dommere (spesielt nye)
- gjennomgang av krav til minirunder
- hva fungerer, hva fungerer ikke

Viktig informasjon
- elektronisk kampskjema er klart! Det vil bli gitt opplæring over nyttår. Vi anbefaler alle klubber å ta i bruk dette.
- Hordaland Bandykrets har fått nye nettsider, men vi beholder vår gamle adresse. Sjekk ut siden! Savner du noe? Ta kontakt med mk.haarvik@gmail.com
- Prosjektmidler: Benytt muligheten til å søke om aktivitetsmidler til din klubb! Alle klubbledere har mottatt mail om dette tidligere. Ta kontakt med mk.haarvik@gmail.com dersom du ikke har mottatt dette.

Årets første minirunder
Årets første minirunder er gjennomført. Både i Søreide Idrettshall og Sædalen Idrettshall var det hele 27 lag påmeldt.
For første gang var det også praksis for nyutdannede dommere på en slik turnering. Denne ordningen er først og fremst ment å gi ferske dommere en mykere start på dommerkarrieren. Det er også en anledning til mye feedback på samme dag og mange anledninger til å prøve seg ut i ulike situasjoner og å møte ulike utfordringer i dommerrollen. Samtidig vil to dommere i offisiell dommerdrakt på hver bane under enkelte kamper være med å øke statusen på minirundene.

Nye klubber
Alvidra El-Innebandy er startet opp. Gruppen trener fredager og det er foreløpig åtte deltagere.
Skare IL utenfor Odda.
Deltagelse på "Bredt og Godt" i uke 43 resulterte i deltagelse på minirunde.