Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
  • Adresse: Hordaland Bandykrets,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Fantastiske tall på minirunder

Sørvest Bandyregion og Hordaland Bandykrets har felles administrasjon. Vi har etter opptelling fra sist minirunde i våre områder gleden av å fortelle om en fantastisk vekst. Hele 117 unike minirundelag var med på sist minirunde i våre områder. Dette er faktisk flest i hele landet! Det er noen få lag flere enn Oslo/Akershus og nesten dobbelt så mange som 3. største region.
Fantastisk jobbet av alle klubber, foreldre, lagledere og trenere som løfter vår idrett til nye høyder. Slå dere selv på brystet - dere er fantastiske!