Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
  • Adresse: Hordaland Bandykrets,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Minirundeinstruks

Minirundeinstruks
a)
Dommere: Arrangørklubb er ansvarlig for dommere. Dette må avklares senest 14 dager før gjennomføring. Ved behov for assistanse tar dere kontakt med dommerkomiteen. Det anbefales at dere bruker dommere fra egen klubb og gjerne de som nettopp har gjennomført dommerutdanning. Det er viktig at dommerne er ute på banen og oppmerksomme på at det er små barn som spiller som kan trenge hjelp og veiledning.
b)
Utstyr: Sørg for at det er nok baller og vester i hallen. Sjekk også at målbur er på plass. Hvis det er et problem å få på plass to baner må dette gis beskjed om i god tid. Spesielt med tanke på nye lag bør det være et lite utvalg godkjente briller til utlån.
c)
Kiosk: Denne må være klar til turneringsstart med mat og drikke og er et krav til alle turneringer. Dette er også en god måte å tjene noen kroner til arrangørklubben.
d)
Premier: Arrangørklubb er ansvarlig for premier til alle. Premiene skal være tilpasset formålet.
e)
Garderober: Mange reiser langt og vil trenge garderobeplass. Dette skal være tilgjengelig. Lag kan dele garderobe uten problem. Det skal også være minst en jentegarderobe, selv om det ikke er jentelag påmeldt.
f)
Informasjon: Kampoppsettet skal være lett synlig, og det bør lages et program. Det skal være et sekretariat, og det bør være en speakertjeneste for å informere om kamper og annet. Banene skal være tydelig merket.
g)
Frivillige: Det er opp til arrangørklubben å sørge for nok frivillige. Husk at det er mange problemstillinger som kan oppstå underveis, og det er veldig viktig med nok frivillige i hallen som kan ta i et tak. Alle frivillige skal være lett gjenkjennelige, enten ved like t-skjorter, klubbgensere, vester, eller lignende.
h)
Markedsføring: En egen markedsføring fra klubbens side utover det som gjøres av kretsen er lurt. Inviter foreldre og foresatte. Skap liv!