Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
 • Adresse: Hordaland Bandykrets,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Bli med på Venneliga i innebandy

Vi elsker innebandy!

Bli med på Venneliga

En kjekk arena der du skal møte mosjonister med samme ambisjonsnivå.
Her er fokuset å ha det gøy!


RundeDatoHallArrangørPåmeldte lagOppsett
111. nov 2017 fra kl 18:00BøneshallenFjell-KamLinkOppsett
213. jan 2017 fra kl 16:00Søreide IdrettshallSøreideLinkAvlystPåmeldinger sendes inn på påmeldingsskjema på denne linken.
Er det spesielle ønsker i påmeldingene fylles påmeldingene ut i linken over, men i tillegg sendes e-post med ønsker til sorvestbandy@gmail.com
Vi gjør oppmerksom på at ikke alle ønsker kan følges.

Det koster 750 kroner pr lag å delta, men betales det kontant på turneringen eller forhåndbetales til konto, reduseres avgiften til kroner 500. Lag som ikke tar med seg kontanter faktureres av Hordaland Bandykrets etter minirunden. Av disse 500 kronene går 200 kroner til Hordaland Bandykrets og 300 kr til arrangørklubb. Hordaland Bandykrets fakturerer klubbene for dette etter hver Venneligarunde. Avmeldingsavgiften er satt til kr 500.

Herrer senior, Damer senior og U16 Mix

Honorarer:

Påmeldingsavgiften deles mellom arrangørklubb (kr 300) og krets (kr 200). Beløpet betales i sin helhet til arrangørklubben og Hordaland Bandykrets fakturerer arrangørklubben i etterkant.

Hva gjør Hordaland Bandykrets:
 • booker halltid
 • sender ut informasjon om påmeldinger
 • tar i mot påmeldinger
 • lager kampoppsett
Hva gjør arrangørklubben:
 • Skriver ut kampoppsett, slik at klubbene kan få dette i hallen.
 • Rigging, rydding og gjennomføring av selve arrangementet.
 • Organiserer slik at de har mulighet til å arrangere spill på 3 baner 10x20 m med 2 stk store eller små mål pr bane.
 • Arrangørklubb må ha vester til utlån. Det er også ønskelig at klubben har køller og keeperutstyr til utlån, men hvis klubben ikke har må det tas kontakt med regionens utviklingskonsulent for lån.
 • Klubben skal ha kiosk.
 • Arrangørklubben må ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig for alle lag.
 • Innsamling av turneringsavgift: Påmeldingsavgiften er satt til kr 750. Ved kontant betaling reduseres den til kr 500. Husk å ta med kvitteringsblokk slik at deltagende lag kan få kvittering. Hvis klubben ønsker påmeldingsavgiften på konto, må dette meldes til regionen, slik at informasjonen når ut til klubbene
 • Arrangørklubben må stille med dommere til kampene. Her er det ønskelig at klubben aktivt bruker turneringen som en rekrutteringsarena for å rekruttere flere dommere. Husk å ha ekstra fløyter tilgjengelig.
 • Det er ønskelig at arrangørklubben gir en tilbakemelding på hvordan arrangementet gikk. Hva var bra og hva kan gjøres bedre.

Innebandy skal bidra til en helhetlig utvikling av barna. På Venneligarunder har vi fokus på glede, trygghet og mestring. Barna skal få spille innebandy i et inkluderende og aksepterende miljø der de får møte venner, ha det gøy, og bli så gode som de selv vil. Der er derfor viktig at også foreldre og foresatte er med å bidrar. Derfor har vi noen enkle foreldrevett-regler på våre aktiviteter:

 • Møt fram til kamp og trening (barna ønsker det)
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen (ikke bare ditt barn)
 • Lær barnet ditt å takle både seier og tap og oppmuntre i medgang og motgang (ikke gi kritikk)
 • Respekter lagleders bruk av spillere (ikke forsøk å påvirke lagleder under kamp)
 • Se på dommeren som en veileder (ikke kritiser dommerens avgjørelser)
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta (ikke press det)
 • Spør om kampen var morsom og spennende (ikke bare om resultatet)
 • Sørg for at barnet har riktig og fornuftig utstyr (ikke overdriv)
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør (delta på aktiviteter hvor foreldre blir invitert)
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller innebandy (ikke du)

 • Alle på laget bør få spille like mye
 • Alle bør få forsøke seg på alle plasser
 • Unngå topping av laget
 • Ha fokus på glede, trygghet og mestring

Det viktigste er at barna har det gøy med innebandy!

I ordinære Venneligarunder er spillere fra øverste lokale nivå ikke tillatt. Fair play
Viljen til å akseptere oppførsel eller avgjørelser du ikke nødvendigvis er enig i.
Konkurrere med godt humør.
Behandle motstander med respekt.
Hjelpe skadet motstander uansett lag eller klubb.
Takke motstander etter kampen.
Ikke kjefte på andre deltakere eller dommerne.

Banen:
Vi spiller på baner som er 20x10 meter med små mål. Målbur skal ha en størrelse på 90x60 cm. Målgården har en bredde på 150x50 cm ut fra målburet. Hvis det allerede er oppmerket målgård i forbindelse med minirunde, kan denne brukes.

Innbyttersoner:
Innbyttene skjer på egen banehalvdel og på samme plass som den du bytter med går av.

Spill:
Det benyttes 3 spillere på banen om gangen. Det kan foretas ubegrenset antall innbytter og det kan byttes underveis i spillet uten av dommeren varsles. Spillere kan ikke delta på 2 forskjellige lag i samme turnering.

Utvisninger:
Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate banen i løpet av 5 sekunder. Pga av løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet. Dersom ikke utvist spiller går av banen innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken.
Relgene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse for grisespill!

Duell:
Spillet starter med duell på midten.

Avslag:
Ved mål starter det lagetsom slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.

Følgende gir frislag
Hvis en spiller tar køllen mellom motstanderens bein.
Når en spiller dytter en motspiller.
Hvis en spiller rygger inn i en motspiller.
Man får sparke ballen en gang til sin egen kølle. Dersom man sparker ballen to ganger til seg selv blir det frislag imot.
Slå ballen over knehøyde
Hvis en spiller hopper og stopper ballen
Dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården.
Ved frislag skal motstanderen være 3 meter unna ballen med kroppen og køllen.

Følgende gir utvisning
Når en spiller uten sjanse for å ta ballen slår, løfter eller sparker motstanderens kølle.
Dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med, f.eks for høy bak eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen..
Kraftig dytt mot mål eller vant.
Når en spiller holder fast en motspiller eller motspilleres kølle.
Hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen.
Hvis en på banen aktivt deltar i spillet uten kølle.
Når en spiller står nærmere enn 3 meter fra ballen på frislag.
Gjentatte forseelser. Dommeren kan dømme utvisning på spiller som gjentatte ganger gjør samme forseelse.

Følgende gir straffe
Hvis motstander dekker eller hindrer skudd når han/hun står i målgården.
Hvis en spiller med uregelmessigheter blir hindret i å sette ballen i åpent mål.
Straffen tas fra egen målgård (streken lengst bort fra målet) på åpent mål. Ballen må skytes, ikke føres.

Ved uavgjort i sluttspill:
Ett og ett straffe, opp til 5 straffer per lag. Hvis ingen vinner er kåret blir det trukket lodd. 

Forsinket kampstart:
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt, dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent, blir kampen satt til 5-0 WO. Også kamper der lag ikke møter opp, settes resultat til 5-0 WO. 

Sunn fornuft:
Dommerne må bruke litt skjønn. Det er viktig å slå ned på farlig spill, men man bør samtidig forsøke å få litt flyt i spillet. 

Drakter:
Drakter skal være samme farge. Har to lag samme farge, bruker bortelaget vester eller bortedrakt.

Kampreglement:
Alle spillere må bruke godkjente køller
Alle spillere anbefales å bruke gode innendørs sko.
Det er ikke lov å spille med klokke eller armbånd
Det anbefales å brukes beskyttelsesbriller.

 • Alle påmeldte blir medlem i Bergen og Omegn (dette fordi vårt forbund krever medlemsskap i vår organisasjon for å delta i vår organisasjons aktivitet)
 • Maks én lisensiert seriespillende innebandyspiller pr. Lag. Dame/herre og 13-16 og 17-19.
 • Påmelding: Alle lag skal oppgi spillernes navn, fødselsdato og adresse i forkant av turneringsdagen. Det skal likevel være mulig å melde på folk i ettertid, altså frem til første kamp på turneringsdagen starter.
 • Turneringsvinner får gratis påmelding i neste runde.
 • Sesongvinner får vandrepokal fra kretsen.