Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
 • Adresse: Hordaland Bandykrets,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Venneliga

VenneLigaen er en forenklet spillform av innebandy, og tar sikte på å gi unge og eldre spillere et tilbud, dersom de ikke har anledning til å delta i ordinært seriespill. Dette er en arena hvor du skal møte mosjonister med samme ambisjonsnivå. Det er fokus på å ha det gøy og møte vennegjenger til et hyggelig kamptilbud. Det kan meldes på lag fra turnering til turnering, så her er det ingen forpliktelser slik det er på mange andre arenaer.

Arrangørinstruks
Det er stor etterspørsel etter å få arrangerer disse turneringene. Gode arrangementer er en forutsetning for å få tildelt minirunder ved senere anledninger.

Honorarer
Påmeldingsavgiften deles mellom arrangørklubb (kr 300) og krets (kr 200). Beløpet betales i sin helhet til arrangørklubben og Hordaland Bandykrets fakturerer arrangørklubben i etterkant.

Hva gjør Hordaland Bandykrets

 • booker halltid
 • sender ut informasjon om påmeldinger
 • tar i mot påmeldinger
 • lager kampoppsett
Hva gjør arrangørklubben
 • Skriver ut kampoppsett, slik at klubbene kan få dette i hallen.
 • Rigging, rydding og gjennomføring av selve arrangementet.
 • Organiserer slik at de har mulighet til å arrangere spill på 2 baner 10x20 m med 2 stk små mål pr bane.
 • Arrangørklubb må ha vester, baller og køller til utlån.
 • Klubben skal ha kiosk.
 • Arrangørklubben må ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig for alle lag.
 • Innsamling av turneringsavgift: Påmeldingsavgiften er satt til kr 500. Husk å ta med kvitteringsblokk slik at deltagende lag kan få kvittering. Hvis klubben ønsker påmeldingsavgiften på konto, må dette meldes til kretsen, slik at informasjonen når ut til klubbene.
 • Arrangørklubben må stille med dommere til kampene. Her er det ønskelig at klubben aktivt bruker turneringen som en rekrutteringsarena for å rekruttere flere dommere. Husk å ha ekstra fløyter tilgjengelig. HBK kan bruke venneliga som en del av opplæringen til nye dommere.
 • Det er ønskelig at arrangørklubben gir en tilbakemelding på hvordan arrangementet gikk. Hva var bra og hva kan gjøres bedre.
Informasjon om venneliga
Felles for hele regionen er:
 • Påmeldingsavgift: Påmeldingsavgiften er satt til kr 500. Derav 200 til krets og 300 til arrangørklubb.
 • Avmeldingsavgiften er på 500kr og vil bli fakturert til lag som trekker seg etter at oppsettet er laget.
 • Kampene blir spilt på liten bane (20x10 meter) og spilletiden og antall kamper avhenger av hvor mange lag som er påmeldt. Klasser kan bli slått sammen om det ikke er nok påmelde lag i hver klasse.
 • Det er venneliga reglene som brukes.
 • Venneliga kjøres som turneringsrunder, men med en maratontabell. Man kan derfor vinne hver turnering, men også hele sesongen samlet.
Reglement
 • Alle påmeldte blir medlem i Bergen og Omegn
 • Maks én lisensiert seriespillende innebandyspiller pr. Lag. Dame/herre og 13-16 og 17-19.
 • Påmelding: Alle lag skal oppgi spillernes navn, fødselsdato og adresse i forkant av turneringsdagen. Det skal likevel være mulig å melde på folk i ettertid, altså frem til første kamp på turneringsdagen starter.
 • Turneringsvinner får gratis påmelding i neste runde.
 • Sesongvinner får vandrepokal fra kretsen.