Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
 • Adresse: Hordaland Bandykrets,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Omberammingsreglement

Avgift
For aldersbestemte lag er det ingen omberammingsavgift
For seniorlag er omberammingsgebyret kr 500 for kamper omberammet innen 2 måneder før oppsatt kampdato. For kamper omberammet senere enn dette er avgiften kr 1500.

Omberammingsavgift betales til Hordaland Bandykrets på kontonummer: 3633 51 69527

Spesielle vilkår i Hordaland
For kamper som omberammes til treningstider, vil det bli et tillegg i dommerbetalingen på kr 200 pr dommer pr kamp.

Tidsfrister
Siste frist for omberamming av kamper er 2 uker før oppsatt kamptidspunkt.

Ytterlige kostnader
Noen kommuner gir halleie ved omberamming. Andre kommuner gir halleie hvis vi ikke benytter oss av tildelt tid. Laget som omberammer kamp vil bli belastet eventuelle kostnader knyttet til flytting av kamp.

Hva gir rett til å omberamme en kamp
- Laget har spillere tatt ut til landslagskamp/landslagsamling.
- Laget kan dokumentere sykdom (sykemelding) på 50% av spillerne som har deltatt på 50% av kampene i inneværende sesong.

Hva må være i orden for at en omberamming skal kunne godkjennes?

 • For seniorlag skal kvittering for betalt omberammingsavgift legges med mailen
 • Tidsfristene må følges
 • Kommune og hallvakt skal være varslet om dato kampen flyttes fra.
 • Husk og skriv opp kampnummer, hjemme- og bortelaget og divisjon.
 • Kamptidspunktet kampen flyttes fra
 • Kamptidspunktet kampen flyttes til
Her er et eksempel på hvordan e-posten for en omberamming skal se ut: LINK.