Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
  • Adresse: Hordaland Bandykrets,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Gebyrer


TemaBeskrivelseBeløp
KamperIkke rapportert / for sent rapport resultat 1. gang250 kr

Ikke rapportert / for sent rapport resultat gjentatte ganger500 kr

Ikke levert kampskjema / ikke utfylt elektronisk kampskjema 1. gang250 kr

Ikke levert kampskjema / ikke utfylt elektronisk kampskjema gjentatte ganger500 kr

Lag som ikke møter til kamp 1. gang1000 kr

Lag som ikke møter til kamp 2. gang2000 kr

Lag som ikke møter til kamp og ikke melder forfall innen 48 timer før kampstart 1. gang1500 kr

Lag som ikke møter til kamp og ikke melder forfall innen 48 timer før kampstart 2. gang
2500 krDommerDommer ikke møtt til kamp2000 kr

Dommer ikke møtt til kamp, men forfall meldt mindre enn 5 døgn før kamp1000 kr

Manglende 1 dommer4000 kr

Manglende 2 dommere8000 kr

Manglende 3 dommere12000 kr

Manglende 4 dommere16000 kr

Manglende 5 dommere20000 krMinirundeAvmeldingsavgift500 krLisensDeltagelse i kamp uten betalt lisens (pr lag pr kamp)1000 kr

Deltagelse i kamp uten betalt lisens (pr spiller pr kamp). Faktureres klubb sammen med lagboten over.250 kr

Lisensavgift til Hordaland Bandykrets pr lisensierte spiller10 krOmberammingerOmberamminger gjort innen 2 måneder før oppsatt kampdato500 kr

Omberamminger senere enn 2 måneder før oppsatt kampdato1500 kr